Commonland

Landschapsherstel in Baviaanskloof

De Baviaanskloof is een natuurgebied in Zuid-Afrika dat een deel van de watervoorziening van de miljoenenstad Port Elizabeth levert en van cruciaal belang is voor de voedselproductie en landbouw in de regio. Het gebied is net zo groot als de provincie Noord-Brabant. Door onder meer klimaatverandering, onzorgvuldig landbeheer en langdurige overbegrazing is het gebied sterk aangetast door droogte en erosie en heeft het zijn veerkracht verloren. Behalve gevolgen voor de natuurlijke diversiteit, leidt dit ook tot sociale problemen omdat boeren minder inkomen uit de landbouw kunnen halen en de werkloosheid stijgt.
Commonland werkt in de Baviaanskloof al meerdere jaren aan herstel van het landschap en het vinden van nieuwe inkomensbronnen voor de boeren in het gebied. Als onderdeel van hun activiteiten richt Commonland zich in dit project specifiek op het aanplanten van inheemse plantensoorten, herstel van het watersysteem en bodemherstel. Alle drie zijn belangrijk voor duurzaam herstel van het landschap.

2018 - Commonland: Van overbegrazing naar vergroening

Project
Landschapsherstel in Baviaanskloof
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.394.000