Vogelbescherming Nederland

Living on the Edge

Elk jaar overwinteren in Afrika 5 miljard vogels uit Europa. De afgelopen 40 jaar loopt dit aantal sterk terug. De vogels lijden onder de veranderingen in het landschap in de Sahel, zoals de verdroging van het drasland (de wetlands) door de aanleg van dammen in belangrijke rivieren. Als de vogels niet kunnen overwinteren in de Sahel hebben de maatregelen van vogelbeschermingsorganisaties in Europa niet veel zin.

Recente projecten van BirdLife International laten zien dat natuurherstel in de Sahel en duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen mogelijk zijn. Dit is niet alleen goed voor de vogelstand; dit biedt ook nieuwe economische mogelijkheden en dus inkomen voor de lokale bevolking. Met 'Living on the edge' kunnen succesvolle natuurherstelprojecten uitgebreid worden in de Sahel-regio.

Het project dat in 2010 startte en doorloopt tot 2015 heeft er tot nu toe al voor gezorgd dat er in vijftien zeer belangrijke gebieden voor vogels  60.000 bomen werden gepland, de waterkwaliteit is verbeterd en begrazing beter wordt gereguleerd. Tegelijkertijd zijn er in deze gebieden projecten gestart  die de leefomstandigheden van de bewoners verbeteren. Een bijzonder aansprekend resultaat is herstel van de Ndiaël vloedvlakte in Senegal: in juni 2013 stroomde voor het eerst sinds decennia weer water de voor trekvogels belangrijke vloedvlakte in! In Nigeria was het herstel van waterrijke gebieden zo succesvol dat er twee extra projecten zijn uitgevoerd waar mensen door extra visvangst van profiteren en natuurlijk de trekvogels. Het project vormt een voorbeeld voor duurzame ontwikkeling in de Sahel.

 

Living on the Edge

Project
Uitbreiden van succesvolle natuurherstelprojecten in de Sahel-regio in Afrika.
Bijzonder project in
2010
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.940.000