Aflatoun International

Meer zelfvertrouwen voor kansarme kinderen in Ethiopië

Kinderen met een handicap zoals doofheid, behoren in Ethiopië tot de kwetsbaarste en kansarmste groepen in de samenleving. Om dove kinderen in Ethiopië extra kansen te bieden op een betere toekomst, is het Aflatoun-programma geschikt gemaakt voor deze speciale doelgroep. Om ervaring op te doen met de speelse en interactieve lesmethode van Aflatoun, is in het schooljaar 2012/2013 naast het gewone lesprogramma gestart met het geven van deze lessen op de reguliere Jacarandaschool in Addis Abeba. Sinds dat schooljaar wordt het Aflatoun-lesprogramma aan steeds meer dove kinderen aangeboden en zijn pilots gestart in revalidatiecentra.

Dit project is een samenwerking tussen Aflatoun, Stichting Proñinos en de Ethiopische partnerorganisatie Dires House of Sports­. Het aanvullende lesprogramma wordt gegeven op 21 scholen en onderwijscentra. Tweeenenveertig docenten, zijn inmiddels opgeleid door Aflatoun, waarvan er 15 momenteel actief zijn. In 2015 volgden 1.411 kinderen, waarvan meer dan de helft meisjes waren, het Aflatoun-onderwijsprogramma.

Meer zelfvertrouwen voor kansarme kinderen in Ethiopië

Project
Het aanbieden van het Aflatoun programma aan kansarme kinderen in Ethiopië.
Bijzonder project in
2012