Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Refugees@campus

Om de begeleiding van hoogopgeleide vluchtelingen te intensiveren startte het UAF in 2016 met het studentmentoringproject Refugees@campus. Het doel van dit project is om in drie jaar tijd 500 vluchtelingstudenten te koppelen aan Nederlandse studentmentoren. Deze mentoren maken vluchtelingstudenten wegwijs op hun onderwijsinstelling en nemen hen op sleeptouw in het studentenleven. Andersom kan een vluchtelingstudent de mentor veel leren over zijn culturele achtergrond, zijn vaderland en het leven daar. Zo zorgt het UAF ervoor dat vluchtelingstudenten zich sneller thuis voelen op de onderwijsinstelling en in Nederland. Het UAF verwacht dat mentoring tot meer zelfvertrouwen leidt en tot minder studie-uitval. Refugees@campus is onderdeel van het reguliere mentoringprogramma van het UAF. 

Sinds de zomer van 2016 tot 1 april 2018 zijn op 27 onderwijsinstellingen 450 vluchtelingstudenten gekoppeld aan 450 Nederlandse studenten. Na aanmelding krijgen de studenten voorlichting over het project en een handleiding mee naar huis. Via de projectmedewerkers vindt matching plaats en spreken de studentenkoppels voor het eerst met elkaar af via een zogenoemd ‘klikgesprek’. Binnen een week koppelen beide studenten terug of zij het mentorschap willen voortzetten en met welk doel. In de eerste maanden volgen de studenten met elkaar een training interculturele communicatie. Gaandeweg het traject biedt het UAF ook de mogelijkheid om intervisie te volgen. Gedurende het mentorschap organiseert het UAF op en rond de campus sociale activiteiten om de verbinding tussen de studenten te vergroten en om nieuwe mentoren te werven. Na 6 tot 9 maanden eindigt het mentorschap en krijgen alle studenten een aandenken aan het mentorschap. De Nederlandse studenten ontvangen een UAF-certificaat voor hun vrijwilligerswerk. Om de studenten voor het project te behouden bieden we de mogelijkheid zich te blijven inzetten voor het UAF. Het UAF streeft ernaar studentmentoring in te bedden binnen haar reguliere dienstverlening.

Veel studentenmagazines, universiteiten en hogescholen besteedden aandacht aan Refugees@campus. Ook schreef dagblad Trouw een artikel en stond het project centraal in het tv-programma De Bestemming. Via de speciale webportal, Facebookpagina en Snapchat-kanaal vragen we doorlopend aandacht voor het project onder Nederlandse studenten. In 2018 is een eigen YouTube-serie over de kracht van het studentmentorschap gelanceerd. Kijk hier de eerste aflevering:

2016 - Refugees@campus

Project
Ervoor zorgen dat er door een programma van vrijwillige mentoren meer vluchtelingstudenten intensiever begeleid worden, sneller hun diploma halen en beter integreren in de Nederlandse samenleving.
Bijzonder project in
2016
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.510.000