Kansfonds

SchuldHulpMaatje

Eén miljoen Nederlanders vraagt zich regelmatig af hoe zij financieel het eind van de maand moeten halen. Eén op de zes huishoudens kampt met schulden. SchuldHulpMaatje staat deze mensen bij. Goed getrainde vrijwilligers helpen mensen met (dreigende) schulden om de administratie weer op orde te krijgen, het gesprek met schuldeisers aan te gaan en een plan voor de toekomst te maken. Het maatje neemt niets over maar gaat naast de hulpvrager staan. Biedt een luisterend oor en mentale steun.

Jack: "Toen mijn vrouw vertrok moesten de vaste lasten ineens uit één salaris betaald worden. Mijn hoofd zat vol van de scheiding. Ik wilde ’t liefst al die enveloppen in de prullenbak kieperen. De gemeente stuurde mij naar Schuldhulpmaatje. Zo kwam ik bij Ada. Zonder haar had ik het niet gered. Dan was er niet eens geld geweest voor boodschappen."

SchuldHulpMaatje

Project
Eén op de zes huishoudens kampt met schulden en SchuldHulpMaatje staat deze mensen bij.