Carbon War Room

Smart Island Economies

Op verzoek van de regering en in nauwe samenwerking met de bevolking van Aruba ontwikkelt  Carbon War Room een stappenplan en tijdspad om het eiland voor 2020 onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. 

Het stappenplan geeft alle keuzemogelijkheden die de regering heeft. Welke maatregelen genomen moeten worden voor de energievoorziening en transport, wat de kosten zijn, hoeveel ze opleveren en wat hiervoor precies moet gebeuren. 

Maar ook welke visie de regering op andere terreinen moet ontwikkelen om een Smart Island Economy te worden. Bijvoorbeeld over de planologische inrichting om wandelen en fietsen beter te faciliteren. Waar velen van dromen maakt dit project nu concreet, en aan de hand van de ervaringen met Aruba ontwikkelt de Carbon War Room een blauwdruk die ook andere eilanden kunnen gebruiken.

Smart Island Economies

Project
Het ontwikkelen van een stappenplan en tijdspad om Aruba voor 2020 onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.
Bijzonder project in
2013
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 3.550.000