Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Nationale Postcode Loterij: samen sterk voor de ontwikkeling van kwetsbare kinderen

Kinderen zijn veerkrachtig en tegelijk kwetsbaar. Ze hebben het recht op ontwikkeling. Kinderpostzegels gelooft in de talenten van elk kind. We willen dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien - de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen.

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben.
We zetten ons in voor:
– Kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien (programma Pleegzorg)
– Kinderen die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, en kinderen die moeite hebben om op school mee te komen (programma Onderwijs)
– Kinderen die al vroeg hele nare dingen hebben meegemaakt (programma Traumaverwerking)

We kunnen deze kinderen helpen mede dankzij de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Het motto van Kinderpostzegels is dan ook: voor kinderen, door kinderen.

Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft sinds 2013 een jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen. Sinds augustus 2021 is Stichting Kinderpostzegels een van de goede doelen geworden die een jaarlijkse bijdrage ontvangt van de Nationale Postcode Loterij. De VriendenLoterij en Nationale Postcode Loterij vormen samen de Goede Doelen Loterijen.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Thema's
Sociale Cohesie in Nederland, Ontwikkelings- samenwerking
Gesteund sinds
2013
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 4.695.000,-

Op welke manier realiseert Stichting Kinderpostzegels kansen voor kwetsbare kinderen?

Samenwerken

Stichting Kinderpostzegels werkt altijd samen met organisaties die hun visie delen. Het gaat dan om lokale partners, scholen, ouders, overheid en natuurlijk om de kinderen zelf. De organisatie kijkt altijd vooruit met hun partners: de steun van Kinderpostzegels houdt een keer op, en hoe zorgen ze dat ze dan zelf door kunnen gaan?

Hier en in het buitenland

Stichting Kinderpostzegels zet zich in voor kinderen in binnen- en buitenland. In het buitenland zorgen ze dat kinderen naar school gaan, of dat ze veilig kunnen opgroeien. Kinderen in Nederland hebben het vaak erg goed, maar ook hier zijn kinderen die niet mee kunnen komen op school, die gepest of zelfs mishandeld worden. Stichting Kinderpostzegels geeft ook deze kinderen een kans om zich te ontwikkelen en het mooiste uit zichzelf te halen.

Voor kinderen, door kinderen

Stichting Kinderpostzegels wil kinderen die wel alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen betrekken bij de kansen voor de kwetsbare kinderen: voor kinderen, door kinderen. Zo leren ze ook kinderen die het goed hebben om iets over te hebben voor andere kinderen.

manierpostzegels.jpg