Amnesty International

Activisten beschermen tegen cyberaanvallen

Amnesty International constateert een alarmerende stijging van het aantal cyberaanvallen door overheden op mensenrechtenverdedigers en journalisten, met als doel hen het zwijgen op te leggen. Een aanval kan bijvoorbeeld inhouden dat met geavanceerde spyware de volledige controle van een laptop of smartphone wordt overgenomen. Deze nieuwe vorm van controle en repressie is minder zichtbaar dan fysieke onderdrukking. Maar voor activisten kan het betekenen dat zij hun mensenrechtenwerk moeten beperken of er zelfs helemaal mee moeten stoppen omdat het werk te gevaarlijk wordt. Amnesty International zet een wereldwijd opererend team op van hackers en cyberexperts om aanvallen te ontregelen en publiekelijk bekend te maken. Ook traint zij activisten om zichzelf beter tegen cyberaanvallen te beschermen.

2018 - Amnesty International: Code Yellow

Project
Activisten beschermen tegen cyberaanvallen.
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.318.000