Girls Not Brides

Het tegengaan van kindhuwelijken

Jaarlijks trouwen wereldwijd 15 miljoen meisjes voor hun 18e verjaardag. 1 op de 9 is zelfs onder de 15 jaar. Veel kindbruiden zijn slachtoffer van huiselijk geweld en lopen vanwege hun kwetsbare positie ernstige gezondheidsrisico’s zoals hiv-besmetting en complicaties tijdens de zwangerschap. Ook gaan deze meisjes meestal niet naar school en hebben ze een laag of geen eigen inkomen, waardoor de achterstand vaak generatie na generatie doorwerkt. De afgelopen jaren zijn door kleinschalige lokale organisaties veel succesvolle projecten ontwikkeld voor het tegengaan van kindhuwelijken. Hun oplossingen passen binnen de lokale context en worden lokaal gedragen. Er is echter te weinig geld beschikbaar om deze initiatieven uit te breiden of ergens anders te herhalen. Girls Not Brides zet daarom samen met andere organisaties een onafhankelijk fonds op dat juist dit soort lokale initiatieven steunt.

2018 - Girls Not Brides: Community Fund to end child marriage

Project
Het tegengaan van kindhuwelijken.
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.000.000,-