Greenpeace

Versterking vrijwillige Russische brandweerteams

In Rusland bevindt zich de grootste beboste regio ter wereld, nog groter dan de Amazone. Jaarlijks gaat in deze regio 40 miljoen hectare bos, veengrond en grasland in vlammen op, dat is tien keer Nederland. De meeste branden ontstaan door menselijk handelen en het aantal branden neemt toe. Hierdoor krijgen veel plantensoorten niet de tijd om te herstellen en raakt jaarlijks 2 miljoen hectare bos onherstelbaar beschadigd. De branden zorgen voor de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen en voor een roetlaag op de Noordpool. Ook sterven jaarlijks mensen als gevolg van de branden. Vaak wordt te laat gereageerd om grootschalige branden te voorkomen. Greenpeace versterkt en traint in dit project daarom vrijwillige brandweerteams die in de kwetsbaarste regio’s branden blussen, maar er vooral aan werken om de oorzaken ervan bestrijden om zo branden te voorkomen.

Een zeer succesvolle opstart

Greenpeace Rusland heeft een zeer succesvol jaar achter de rug met het opstarten van het Extra Project ‘Russische Brandweerteams bestrijden klimaatverandering’. De duale strategie van het bestrijden van branden door vrijwillige brandweerteams te trainen en te ondersteunen én het voorkomen van branden door in te zetten op media aandacht en op onderwijs werken goed.

De belangrijkste resultaten zijn:

1. 30% minder bosbranden tijdens het lenteseizoen in heel Rusland;

2. 90% minder hotspots binnen gedraineerde veengebieden tijdens het zomer- en herfstseizoen;

3. Geloof in de mythe dat veengrond zelf ontsteekt daalde met dubbele cijfers in belangrijke regio’s en met 9% over geheel Rusland

4. Het begrip van de werkelijke oorzaken van bosbranden steeg met dubbele cijfers in belangrijke regio’s en met 5% in Rusland als geheel.

Dit jaar hield Greenpeace de meest uitgebreide trainingen voor vrijwilligers in onze geschiedenis. Als onderdeel van dit project zijn de vrijwilligers ook voorzien van transportmiddelen, uitrusting, beschermende kleding, gereedschap voor het meten van veentemperatuur en luchtdrones voor het lokaliseren van branden. We hebben een kennissessie georganiseerd met een Duits expert op het gebied van veenbranden en herstel van moerassen. Onze blusactiviteiten hebben zich gefocust op de meest getroffen gebieden, zoals Siberië en de Amur-regio.

Deelnemers bedankt!

 

2018 - Greenpeace: Bestrijden klimaat-verandering

Project
Versterking vrijwillige Russische brandweerteams
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.409.000,-