ICCO & Vogelbescherming Nederland

Birds, Bees and Business

Bevolkingsgroei, intensieve landbouw, overmatige houtkap en de invloed van klimaatverandering hebben het landschap in Burkina Faso sterk verarmd. Vogels vinden hierdoor niet langer een plek om te rusten tijdens hun migratie en voor de mensen in het gebied levert de landbouw steeds minder voedsel en inkomen op. ICCO en Vogelbescherming Nederland werken in dit project samen aan oplossingen. Door mensen te trainen in goed landschapsbeheer en duurzame landbouwtechnieken ontstaat een buffer tegen verwoestijning en wordt de leefomgeving voor vogels hersteld. En door op een duurzame manier landbouwproducten te verbouwen en vervolgens te verkopen hebben vrouwen en hun gezinnen meer te eten en kunnen ze hun inkomen verbeteren.

ICCO & Vogelbescherming Nederland: Birds, Bees & Business

Project
Landschapsherstel in Burkina Faso
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.834.000,-