Cordaid & Vogelbescherming Nederland

Birds, Bees and Business

Mens en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar waar de mens de natuur nodig heeft om te overleven, moeten we de natuur vaak tegen de mens beschermen. We putten de aarde uit. Met desastreuze gevolgen voor vogels en hun leefgebieden. Maar ook voor kwetsbare groepen mensen, die afhankelijk zijn van de natuur om te overleven. In het West Afrikaanse Burkina Faso, op de grens van de Sahel, is dit goed te zien. Bevolkingsgroei, intensieve landbouw, overmatige houtkap en de invloed van klimaatverandering hebben het landschap in Burkina Faso sterk verarmd. Trekvogels vinden hierdoor niet langer een plek om te overwinteren na hun lange tocht vanuit Europa, en voor de mensen in het gebied levert de landbouw steeds minder voedsel en inkomen op. Daarom slaan Cordaid en Vogelbescherming Nederland de handen ineen om te werken aan een oplossing voor mens en natuur.

Birds, Bees & Business combineert natuurherstel met een duurzaam inkomen voor de lokale bevolking. In Burkina Faso wordt een landschap gecreeerd waarin de biodiversiteit hersteld wordt, waarin ruimte is voor duurzame landbouw technieken, voor het kweken van brandhout zodat er geen bomen meer gekapt hoeven worden, en voor een diversiteit aan bomen en planten die niet alleen vogels en insecten aantrekken, maar die ook producten opleveren waar veel vraag naar is. Zoals sheanoten.

Sheanoten zijn afkomstig van de sheaboom (ook wel karité boom genoemd), die groeit in West Afrika. Van de pitten uit de vruchten die deze boom draagt wordt sheaboter gemaakt, een plantaardig vet met veel goede eigenschappen. Zo is het sterk vochtinbrengend, ontstekingsremmend, bevat het veel vitaminen en is het eetbaar. Van oudsher wordt sheaboter in Afrika dan ook gebruikt voor lichaamsverzorging. Tegenwoordig is er een enorme vraag naar op de internationale markt, waar sheaboter verwerkt wordt in cosmetische producten of in voedsel. Dit biedt kansen voor West Afrikaanse vrouwen, degenen die traditioneel de sheanoten rapen en bewerken.

Dit project speelt in op de marktkansen van sheaboter en andere natuurlijke producten om daarmee een beter inkomen op te bouwen voor lokale gemeenschappen in West Afrika. Door te investeren in een herstel van de biodiversiteit kan de sheaboom ook in de toekomst vruchten blijven dragen, die weer inkomsten bieden, terwijl het tegelijk bijen, insecten en vogels aantrekt. Zo creëren creëren Cordaid en Vogelbescherming Nederland samen een landschap waarin mens en natuur beter in balans zijn en dat op duurzame wijze voldoende voedsel oplevert voor mensen én vogels.

 

2018 - Cordaid & Vogelbescherming Nederland: Birds, Bees & Business

Project
Landschapsherstel in Burkina Faso
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.834.000,-