War Child, Save the Children en UNICEF Nederland

TeamUp!

Op dit moment verblijven er meer dan 27.000 mensen in Nederlandse opvangcentra. Bijna 7.000 hiervan zijn kinderen onder de 18 jaar. Gevluchte kinderen in Nederland hebben veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang en onzeker geworden. TeamUp doet hier wat aan!

TeamUp biedt gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen, zijn gekoppeld aan psychosociale thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven. Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met bijvoorbeeld angst, stress of boosheid.

TeamUp in opvanglocaties
TeamUp draait inmiddels in 28 opvanglocaties door het hele land.De financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij heeft een belangrijke rol gespeeld in de uitbreiding van TeamUp. Ook het komende jaar zullen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland streven om TeamUp op nog meer locaties op te zetten.

TeamUp op School
Naast de TeamUp-activiteiten op Nederlandse opvanglocaties is TeamUp ook uitgebreid naar nieuwkomersscholen. Leerkrachten in Nederland wezen erop te willen weten hoe ze om kunnen gaan met gevluchte kinderen in de klas. Ze gaven aan onvoldoende kennis te hebben over de achtergronden van deze kinderen en zich onzeker te voelen in de omgang met hen. Om deze reden start TeamUp in 2017 met partner CED-Groep een pilot op zeven scholen om leerkrachten basistrainingen en begeleiding te bieden over de achtergronden van en de omgang met gevluchte kinderen. Ons doel is om aan het eind van het schooljaar 2022 actief te zijn in 70 klassen met een totaal bereik van 1000 kinderen.

TeamUp internationaal
Overal ter wereld zijn er miljoenen kinderen op de vlucht. De reden om TeamUp internationaal in te zetten. Sinds 2018 wordt TeamUp ook uitgerold in Oeganda, Colombia, bezette Palestijnse gebieden en Sri Lanka om daar gevluchte kinderen te ondersteunen. Daarnaast worden samen met SOS Children Villages Internationaal de activiteiten in Europa en Afrika uitgebreid om nóg meer kinderen de hoognodige psychosociale steun te bieden.

War Child, Save the Children en UNICEF Nederland: TeamUp!

Project
Het versterken van de veerkracht van gevluchte kinderen in Nederland
Bijzonder project in
2017
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.500.000,-