ICCO en de Postcode Loterij: wereldwijd werken aan economische ontwikkeling

ICCO is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. ICCO werkt aan economische onafhankelijkheid van kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden, investeert in voedselzekerheid en stimuleert verantwoord ondernemen. Zo draagt ICCO bij aan een wereld zonder armoede en onrecht. ICCO gelooft in de ondernemende kracht van mensen en creëert kansen voor mensen die in armoede leven. Zij ziet economische ontwikkeling als motor voor verandering. Maar dan wel op een duurzame en rechtvaardige manier, met gelijke kansen voor iedereen.

Daarom werkt ICCO zowel met lokale organisaties als met bedrijven, en biedt naast subsidies ook leningen, garanties en investeringen. Als partner van ondernemende mensen stimuleert ICCO sociaal ondernemerschap door ondernemers in Nederland en in ontwikkelingslanden met elkaar te verbinden.
Dat doet zij vanuit haar kantoren in Afrika, Azië en Latijns Amerika.

ICCO wordt sinds 2008 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft de organisatie 21,9 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

ICCO

Thema's
Ontwikkelings-samenwerking
Gesteund sinds
2008
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 11.704.000,-

De drie pijlers van ICCO

Bestaansrecht

ICCO is ervan overtuigd dat alle mensen op aarde recht hebben op een vreedzaam en waardig bestaan. Mensen kunnen hun eigen wereld pas veranderen als ze invloed mogen uitoefenen op beslissingen die hun leven bepalen.

Bestaanszekerheid

ICCO verbetert de omstandigheden van kleinschalige boeren, arbeiders en lokale MKB-bedrijven in Azië, Afrika en Latijns Amerika. Dat doet ICCO onder andere door de volgende activiteiten:

1. ICCO helpt hen zich te organiseren in coöperaties waardoor ze een sterkere positie hebben, biedt kennis om de kwaliteit van hun producten te verbeteren, verbindt hen aan (lokale en internationale) waardeketens en ondersteunt hen om op de markt een eerlijke prijs voor hun product te krijgen. 2. ICCO ondersteunt de ontwikkeling van lokaal ondernemerschap en geeft speciale aandacht aan de rol van vrouwelijke producenten.

3. ICCO biedt producentenorganisaties en MKB-bedrijven toegang tot financiële diensten als micro- en mesokrediet, en garanties op leningen.

Verbinding maken

ICCO verbindt ondernemende mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden met elkaar om samen verandering tot stand te brengen. ICCO brengt partijen bij elkaar die gezamenlijk willen investeren, risico's en verantwoordelijkheden willen delen en van elkaar willen leren.

IC00583_afbintekst.jpg

Bijzondere projecten van ICCO

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft ICCO ook een extra schenking voor een bijzondere project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie dit project.

Eenmalige extra bijdrage 2020 - € 1 miljoen - PlusPlus

Extra project 2018 - € 2.834.000 - Herstel West-Afrikaans landschap

Extra project 2017 - € 2.120.000 - De Zout Oplossing

quinty.png

Steun ICCO en andere Goede Doelen

We steunen meer dan 100 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee

ICCO-benieuwd.jpg

Benieuwd naar het werk van ICCO?

Naar de website